Plačilni pogoji - načini plačila

Cene:

Redna cena: Velja za vsa plačilna sredstva, pri katerih se obračunava provizija tretje osebe. Med ta plačilna sredstva uvrščamo: plačila s kreditnimi karticami ter paypal.

Spletna cena: Velja za vsa plačilna sredstva, kjer ni provizije tretje osebe. Med ta plačilna stedstva uvrščamo: predplačila.

Končna cena: Končna cena pomeni ceno, ki jo kupec plača za določen artikel. Le ta je oblikovana na podlagi redne cene ter izbranih storitev. Končna cena ne vsebuje dodatnih sotritev, kot sta pošiljanje artikla ali podaljšanje garancije.

Prihranek: Prihranek je izračun popustov izbranega artikla, ki temelji na načinu plačila in je prikazan v € z DDV.

Ob nakupu v spletni trgovini www.agt.si lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:

Osebni prevzem - predplačilo na račun podjetja (upošteva se spletna cena)
Osebni prevzem - plačilo s PayPal (upošteva se redna cena)
Osebni prevzem - plačilo na obroke (upošteva se spletna cena)
Dostava - predplačilo na račun podjetja (upošteva se spletna cena)
Dostava - plačilo s PayPal (upošteva se redna cena)
Dostava - plačilo na obroke (b]spletna cena)

Preko spleta se lahko odločite tudi za storitev AGT Express. Strošek te storitve je obračunan na podlagi redne cene. Strošek je prikazan v končni ceni artikla.

Primer pravilno izpolnjenega UPN Obrazca

Plačilo na obroke:
Plačilo na obroke je možno za vse kupce spletne trgovine www.agt.si, ne glede na to pri kateri banki imajo odprt bančni račun. Po oddaji naročila, kjer je bil izbran način plačila:"plačilo na obroke", se zglasite v najbližji poslovalnici BKS banke. Odobritev, obrestna mera ter ostale lastnosti kredita so izključno v pristojnosti BKS banke. Pred sklenitvijo preverite lastnosti kredita na spletnem naslovu BKS banke. Minimalni znesek kredita znaša 1.000,00€.

Potrebni dokumenti za sklenitev nameskega potrošniškega kredita BKS banke so:
Redno zaposleni:
* izpis spletnega naročila ali ponudbe
* osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) in davčna številka
* izpolnjen vprašalnik "Zahtevek za kredit" (se izpolni na sedežu banke)
* izpolnjen "Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja" (se izpolni na sedežu banke)
* odstopna izjava in izplačilna prepoved po členu 35 ZIZ (Uradni list št. 51/98)" v dveh izvodih (se pridobi na sedežu banke)
* originali zadnjih treh plačilnih list
* potrdilo delodajalca
* originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna "Vloga za posredovanje podatkov"

Upokojenci in invalidi:
* izpis spletnega naročila ali ponudbe
* osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) in davčna številka
* odstopna izjava in izplačilna prepoved po členu 35 ZIZ (Uradni list št. 51/98)" v dveh izvodih (se pridobi na sedežu banke)
* izpolnjen vprašalnik "Zahtevek za kredit" (se izpolni na sedežu banke)
* izpolnjen "Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja" (se izpolni na sedežu banke)
* originali zadnjih dveh obvestil ZPIZ-a
* originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna "Vloga za posredovanje podatkov"

Osebe samostojnih poklicev:
* izpis spletnega naročila ali ponudbe
* osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) in davčna številka
* izpolnjen vprašalnik "Zahtevek za kredit" (se izpolni na sedežu banke)
* izpolnjen "Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja" (se izpolni na sedežu banke)
* odstopna izjava in izplačilna prepoved po členu 35 ZIZ (Uradni list št. 51/98)" v dveh izvodih (se pridobi na sedežu banke)
* obrtno dovoljenje
* potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni od datuma prejema vloge
* originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna "Vloga za posredovanje podatkov".

Posebnosti potrošniškega kredita BKS banke so:
* nižje zavarovalne premije
* referenčna obrestna mera 6-mesečni Euribor + obrestni pribitek, zaokroženo navzgor na 1/8 odstotne točke
* odplačilna doba do 84 mesecev
* zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici
* znesek odobrenega kredita je odvisen od višine vaše neto plače ali pokojnine